Medevi Brunn

Medevi Brunn är Nordens äldsta hälsobrunn. Detta är ett unikt kulturminne från långt tillbaka i tiden. Här finns anor från tiden runt 1700-talet som märks i både byggnaderna och utemiljöerna.

Medevi Brunn ligger knappt två mil norr om Motala och brunnsverksamheten startade på den här platsen efter att Urban Hjärne och friherre Gustaf Soop år 1678. Hjärne hade nämligen funnit att det fanns hälsobringande vatten på platsen och att källan var en surbrunn. Surbrunn är en äldre benämning på hälsokälla. Under andra världskriget användes Medevi Brunn som flyktingläger för flyktingar från de baltiska länderna.

I dag kommer besökare till Medevi Brunn för att uppleva anorna från medeltiden och koppla av. Här hålls bröllop och konferenser, och det finns även en Brunnsorkester som spelar dagligen under sommarsäsongen. De framför musiken på originalinstrument från tiden kring förra sekelskiftet.

Medevi Brunn ägs av Medevi Brunn AB och på området finns både åretruntboenden och sommarstugor. Även ett och annat museum finns här och under sommaren fylls området med konfirmander som har sitt sommarläger här.

Den som har cyklat Vätternrundan känner säkert också till att Medevi Brunn är den sista depån i loppet.