Tåkern

Tåkern är en av norra Europas viktigaste sjöar när det gäller häcknings- och rastplatser för många fågelarter. Tåkern är i dag ett naturreservat och en plats dit många fågelskådare gladeligen åker. Här har 278 olika fågelarter hittills skådats, och runt omkring sjön finns många bra platser att slå sig ner för den som vill ta fram sin kikare och spana efter fåglar. Omkring 130 olika fågelarter beräknas häcka i sjön eller i närheten av den. Det är bland andra svarttärna, brun kärrhök och trastsångare.

Det stora vassområde som finns vid Tåkern är, hör och häpna, Nordeuropas största. Hela området motsvarar storleken av 2400 fotbollsplaner tillsammans.

Själva sjön sänktes med 1,7 meter under 1840-talet och är i dag bara 0,8 meter djup. Detta djup passar perfekt för alla de fåglar som årligen kommer hit för att häcka eller rasta. I naturreservatet finns också fridlysta växter, bland annat orkidéer som trivs bra på strandängarna runt sjön. Dessa strandängar sträcker sig över ett område på drygt 450 hektar.

Vid Tåkern finns även ett naturum som är helt täckt i vass och ritat av Wingårdhs arkitekter. Här inne finns utställningar och information och även en kaffehörna. Värdarna som finns här är pålästa och kan svara på många frågor som hör området till. Det går också bra att köpa böcker och souvenirer i butiken. Det kostar ingenting att ta del av utställningarna, men det finns även guidade turer och annat som kan kosta lite grann. Mer information om detta hittar du på länsstyrelsens hemsida. På naturum Tåkern anordnas också en hel del temadagar, föredrag och det finns även en filmsal och ett labrum att utforska i lokalerna.

I anslutning till naturum finns fågeltorn för fågelskådaren, vandringsleder, grillplatser och lekplatser. Detta är en utmärkt plats att uppleva naturen på för alla åldrar. Om det så är en hel skolutflykt, eller bara en dagstur med mormor som står på schemat, så finns det något som passar för alla vid Tåkern och naturum Tåkern. Den som tar med sig egen mat har många platser att slå sig ner för att äta den på, men det är viktigt att inget skräp lämnas kvar i naturen och att det som slängs källsorteras enligt konstens alla regler.

Naturum Tåkern drivs av Länsstyrelsen Östergötland och ägs av Naturvårdsverket.